Vores Menneskesyn

Ideologien er, at ethvert individ har valgmuligheder, og derfor er ansvarlig for sine handlinger. Udgangspunktet er, at den enkelte, med hjælp, kan finde de ressourcer i sig selv, der skal til for at ændre sin egen livssituation.

Årsagen til misbruget søges i sociale, samfunds- og familiemæssige forhold. Misbruget betragtes ikke som en sygdom, eller som det egentlige problem, idet det er den bagvedliggende livssituation, der gør, at livet ikke kan leves uden stoffer.

Med dette udgangspunkt kan det at bedøve sig med stoffer, ses som et “sundhedstegn”, hvis valget står mellem et liv på stoffer eller døden.

Vores behandlingstilbud

Projekt Menneske har vi 3 forskellige behandlingstilbud. Arbejdet er baseret på respekten for det enkelte menneske, samt hjælp og støtte til at tage ansvar for eget liv. Programmet arbejder på indlæring af nye adfærdsmønstrer og kompetencer, samtidig med at der sættes fokus på den enkeltes ressourcer til at skabe forandring – og mindre på stofferne og kriminaliteten.

I Vestre Fængsel:
Projekt Menneske arbejder i Vestre Fængsels kvindefløj, hvor der er tilbud om motivationsbehandling, samt i Statsfængslet ved Horserød, hvor der tilbydes stoffri og ambulant behandling.

I Vestre Fængsel henvender Projekt Menneske sig til kvinder med misbrug, der ønsker at ændre deres livssituation, uanset om det handler om stoffrihed eller ej.

I Horserød Fængsel:
Projekt Menneske har 2 behandlingstilbud. Det ene tilbud henvender sig til kvinder, der under deres afsoning ønsker at indgå i et stoffrit behandlingsforløb. Det er ikke en forudsætning, at kvinden er stoffri, eller har gennemgået et motivationsforløb for at kunne ansøge om at blive indsat på den stoffrie behandlingsafdeling i Horserød.

Det andet tilbud henvender sig til indsatte der ønsker at indgå i et ambulant behandlingsforløb.