På Vej – Motivationsbehandling

I motivationsbehandlingen arbejdes der med at lære den enkelte, at være en del af en gruppe, og få mod til at se på egen livssituation og begynde at sætte ord på de drømme, håb og ønsker, der er for fremtiden. Der arbejdes på en afklaring af, hvilke ændringer, der skal til for at ønskerne kan opfyldes, samt hvem der kan hjælpe hermed.

Hvem kan deltage?

Det er ikke et krav, at de, der deltager i motivationsprogrammet, ønsker stoffrihed. Målsætningen kan også være et ønske om substitutionsbehandling, reducering af misbrug, tilknytning til et kommunalt aktiveringsprojekt eller lignende.

Hvor og hvordan?

Fra Vestre Fængsel kan der visiteres til alle former for behandling af stofmisbrug, inklusiv stoffri behandling i Horserød Fængsel. Vestre Fængsel kan begynde nedtrapningen, før den indsatte overflyttes til Horserød, hvor endelig afgiftning er målet i behandlingen. Da kvinderne ofte har kortvarige forløb i Vestre Fængsel, fordi de enten løslades til senere afsoning eller overflyttes til afsoning i andre fængsler, er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde med misbrugscenter/visiterende myndighed, så de inddrages så tidligt som muligt i forløbet, uanset om det handler om et ønske om stoffrihed eller ej.

Download vores brochure - klik på billederne

Download vores brochure - klik på billederne